SOLARNL: Groot consortium zet in op grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen

Trots om deel uit te maken van SolarNL! Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven de zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het consortium brengt de plannen samen onder de noemer: SolarNL. Het doel is om in amper een paar jaar tijd meerdere fabrieken te bouwen, voortbouwend op ambitieuze innovatieprogramma’s. Een samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties.

Het doel: hoogrendements circulaire zonnepanelen die rekening houden met de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt. Zo moeten ze veel makkelijker recyclebaar zijn, mooier ingepast en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen. Met de gehele productieketen op Europese bodem! Belangrijk, want de EU zet zwaar in op meer energie-onafhankelijkheid door het concurrentievermogen in ‘net-zero-technologie’ te vergroten. Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds. Lees meer op www.SolarNL.eu