Menu

Circulariteit en MVO


Circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Circulariteit

Exasun heeft de ambitie als organisatie en met haar producten verder te gaan dan enkel duurzaamheid. Naast Global Warming zien we ook de tekorten aan grondstoffen als een probleem waar we aan willen bijdrage deze op te lossen.
• Exasun panelen bevatten geen ‘Hazardous Materials’ zoals Lood, Fluor of Cadmium. Als enige zonnepaneel bevat het geen materialen uit de RoHS directive van de EU.

• Het paneel wordt in Nederland geproduceerd. Lokale productie is een van de pijlers van circulariteit. Hiermee wordt vervuilend transport vermeden.

• Na levensduur van Exasun zonnepanelen is de recyclebaarheid meer dan 90%; als een van de weinige zonnepanelen op de wereld scoren Exasun zonnepanelen nu al boven de EU vereiste 85% (WEEE directive 2017).

• Exasun werkt op dit moment samen met o.a. ABN AMRO in een innovatie project voor de ontwikkeling van een cradle-to-cradle zonnepaneel. De CO2-footprint is voor 95% reeds verantwoord. In dit project wordt gestreefd naar een zonnepaneel dat op onderdeel niveau ontmanteld kan worden voor hergebruik. (zoals glas plaat en zonnecel)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen past in onze integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Als bedrijf in de PV technologie zijn we gestart vanuit duurzaamheid op 1 van de drie ‘P’s, Planet. Daar hoort in onze visie duurzaamheid op de andere ‘P’s, people en profit, bij. Echte duurzaamheid zit in de combinatie van duurzaamheid op alle drie: People, planet en profit.

In dat perspectief zien wij de OESO-richtlijnen als een vanzelfsprekend referentiekader voor ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn met recht een sociaal ondernemer: we zijn een goedlopend, innovatief bedrijf. Daarnaast zetten we ons in voor de maatschappij, niet alleen voor het milieu via onze producten, maar ook voor de mensen. We streven ernaar om zoveel mogelijk groepen een ontwikkeling te bieden in ons bedrijf.

• Ruim 30% van onze medewerkers komt uit een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt: jonge voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, 50+ werklozen, statushouders en arbeidsbeperkten.

• Jaarlijks bieden we ruimte aan stagiaires op alle niveaus: we hebben internationale promovendi en WO- en HBO afstudeerders. Zo dragen we bij aan de ketenversterking economie-onderwijs-arbeidsmarkt.

• Ook hebben we mbo stagiaires en zetten we op de werkvloer in op het aanbieden van BBL plekken voor jongeren die praktijkgericht willen leren. Hiermee creëren we gelijke opleidingskansen voor alle groepen, door in te zetten op de zwakkeren met een afstand tot scholing en werk.

Exasun zonnepanelen voor vluchtelingenkamp in Griekenland


Dankzij de energieke inzet van vrijwilligers van Energy for Refugees worden in Griekenland vluchtelingenkampen voorzien van zonnepanelen. Wij zijn trots dat we hier een bijdrage aan mochten leveren.