Menu

Dutch Green Energy (DGE)


Omschrijving Dutch Green Energy B.V. Dutch Green Energy (DGE) B.V. is importeur en distributeur van zonnepanelen, omvormers (on-/off-grid), montagesystemen en zonnecollectoren. In de nabije toekomst zal het assortiment worden uitgebreid met warmtepompen en windmolens (niet vergunningplichtig).

Wij betrekken onze producten rechtstreeks bij diverse fabrikanten wereldwijd en onderhouden met deze toeleveranciers nauwe contacten inzake kwaliteitsbewaking, prijzen en productontwikkeling.

Naast importeur en distributeur is DGE ook een kenniscentrum en geven wij advies op het gebied van voornoemde producten, toepassingen, subsidies en economische haalbaarheid.

DGE verkoopt haar producten ‘business-to-business’ in Nederland en is gevestigd in Colijnsplaat aan de voet van de Zeelandbrug.