EXASUN BV vraagt faillissement aan

EXASUN BV vraagt faillissement aan

NEDERLANDSE ZONNEPANELEN PRODUCENT EXASUN BV VRAAGT FAILLISSEMENT AAN.

Het in Den Haag gevestigde EXASUN BV is de oudste zonnepanelenproducent van Nederland en richt
zich in het bijzonder op de ontwikkeling en productie van circulaire gebouw-geïntegreerde
zonnepanelen (BIPV). Haar in de markt bekende in-dak zonnepaneel systemen als X-ROOF en X-TILE
werden gezien als Het Nieuwe Dak. Deze werden de laatste twee jaar door heel Europa verkocht via
een exclusieve verkoop samenwerking met Wienerberger AG, de grootste bouwmaterialenleverancier
van Europa.

Historie
In 2015, een periode waarin veel Europese zonnepaneel producenten het niet haalden, ontving het
bedrijf haar eerste innovatie-award en ondersteund door investeerders, startte een bescheiden
productielijn in Den Haag.

Tijdens de corona jaren haalde Exasun, ondanks zware marktomstandigheden, meerdere financieringen
op bij marktpartijen die net als zij willen bijdragen aan de in Europa zo gewenste energietransitie en
circulariteit. De groei van de in-dak producten zette door. Dit werd eind 2021 beloond met een
exclusieve verkoop samenwerking met Wienerberger, de grootste bouwmaterialenleverancier van
Europa. Helaas bleken in het afgelopen jaar de marktcondities te slecht om de business, in haar huidige
vorm, voort te kunnen zetten.

Instorten markt zonnepanelen
Eind 2022 stortte de wereldmarkt van zonnepanelen ineen. Door het praktisch sluiten van de grenzen
voor Chinese zonnepanelen door India en de Verenigde Staten, ontstond er een groot overschot in de
Europese markt waardoor de verkoopprijzen met ruim 50% daalden. Ondanks het feit dat EXASUN zich
richt op een niche binnen deze markt, heeft ze hierdoor in dezelfde mate haar verkoopprijzen moeten
aanpassen. Dit resulteerde in negatieve marges. De tot stilstand gekomen nieuwbouw van woningen in
Europa, de voornaamste afzetmarkt, versterkte deze negatieve impact.

Groei naar circulaire productie met Nationaal Groei Fonds
Voor de verdere groei in productie en ontwikkeling naar circulaire producten werkte EXASUN in
samenwerking met TNO aan diverse innovatieprojecten. In 2023, in samenwerking met het SolarNL
consortium, werd aan haar een cofinanciering subsidie toegekend vanuit het Nationaal Groei Fonds
(NGF). De aanhoudende bodemprijzen van Chinese zonnepanelen maken het ondanks deze subsidie
niet haalbaar om de groeiplannen te realiseren. Ondanks herhaalde pogingen blijft ingrijpen vanuit
Europa om een gelijk speelveld te creëren vooralsnog uit. De directie zag zich hierdoor genoodzaakt
faillissement aan te vragen, en heeft dit op 17 januari jl gedaan.

Exasun, een sociaal werkgever
EXASUN heeft in de jaren een solide team opgebouwd van 24 medewerkers. Middels succesvolle
samenwerkingen met de IND, het Gemeente Servicepunt en ook TU Delft, konden mensen aan de slag
in de ontwikkeling en productie van zonnepanelen. Momenteel wordt hard gewerkt om de ‘EXASUN’-
familieleden bij bevriende bedrijven een nieuw onderkomen te verschaffen.

Hoe verder
Gesterkt door de overtuiging van de noodzaak van de energietransitie, de lange termijn potentie van
de markt, en gelet op de positieve klantreacties op de producten van Exasun bekijken de betrokken
partijen in de komende periode of, en hoe met de opgebouwde kennis, kunde en de ontwikkelde IP in
de nabije toekomst alsnog een haalbare businesscase kan worden gebouwd voor Nederland en Europa.

Hieronder de link naar het officiële persbericht